Zgodnie z art .6 RODO zbieram Państwa dane dla potrzeb realizacji zamówienia

Art 6. ustęp 1b RODO brzmi : "Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy (...) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy". Dane o jakie proszę Państwa aby móc zrealizować Państwa zamówienie to: 

imię i nazwisko, nazwa firmy

adres korespondencyjny, wysyłki

numer telefonu,

ewentualnie nr NIP firmy w celu wystawienia faktury - na życzenie.

Są one wykorzystywane w celu kontaktu z klientem w trakcie realizacji zamówienia, wysyłki paczki przez DPD lub Pocztex, oraz rozliczenia faktur przez Biuro Rachunkowe. Państwa dane nie są wykorzystywane w celach marketingowych. Przechowywane są do czasu finalnego zakończenia zamówienia. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem złożenia zamówienia i jest dobrowolne. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora skutkuje niewykonaniem zamówienia.

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:1. uzyskania informacji w jakim celu prosimy o dane i jaki okres czasu będziemy je przechowywać,2. żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; Osoba, której dane dotyczą może żądać, byśmy usunęli jej dane, gdy:

- dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je zebraliśmy,

dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa 

Osoba, która chce, aby usunąć jej dane, może dokonać tego poprzez wysłanie wiadomości, w której określi swoje żądania.

/listownie na adres firmy bądź na adres e-mail  administrator@lusterkapila.pl /

Uwzględnimy je, gdy w naszej ocenie nie będziemy mieć prawnie uzasadnionych podstaw, by kontynuować przetwarzanie tj. rozliczenie umowy z Urzędem Skarbowym. Dostęp do tych danych ma administracja strony  Lusterka Pila Ewelina Grzybek.

Nie bierzemy odpowiedzialności za przypadki podania przez inne osoby Państwa adresu  i danych w zamówieniu. W takim wypadku możesz usunąć adres z bazy naszych danych pisząc na ww.  adres e-mail.

Jeśli klient podejrzewa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z RODO, może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego . Regulacja Prawna - Tekst RODO: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/…